NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přepracované vydání
revidované vydání, pozměněné vydání, změněné vydání
Modifikace původního vydání dokumentu, v jehož obsahu byly provedeny zásadnější změny oproti původnímu vydání.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:112]
[HARRODS-2000:631]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002681.htm ]