NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redakční uzávěrka
Konečný termín stanovený redakcí autorům pro odevzdání jejich příspěvků, které mají být zařazeny do nejbližšího čísla periodika (nebo do rozhlasového, resp. televizního pořadu. Termín se stanovuje vzhledem k předpokládanému datu vydání tak, aby redakce ještě stačila příspěvky zkorigovat, upravit a připravit k vlastnímu vydání.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:198]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002685.htm ]