NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redakční výtisk
Výtisk knihy (nebo jiného druhu dokumentu), který dostává jeho vydavatel pro vlastní potřeby.
[HARRODS-2000:250]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002686.htm ]