NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redaktor
1. Pracovník redakce periodika, který je zodpovědný za editování a přípravu jednotlivých zpravodajských textů k vydání. - 2. Pracovník redakce knižního nakladatelství, který zodpovídá za kompletní přípravu publikace k vytištění a vydání - komunikuje s autory, lektory a ostatními redaktory a osobami podílejícími se na vzniku publikace, rediguje texty dodané od autorů, provádí jejich korektury a připravuje je do tisku. Podílí se také na edičním záměru nakladatelství, odpovídá za správné zařazení knihy do edičního plánu či do edice, za správné uvedení všech potřebných náležitostí v knize (copyright, ISBN, tiráž apod.), komunikuje s recenzenty.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:151]
[HARRODS-2000:664]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:85]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:84]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002687.htm ]