NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reklamní výtisk
Výtisk knihy (nebo jiného druhu dokumentu), který jeho vydavatel poskytuje bezplatně pro různé propagační účely.
[HARRODS-2000:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002688.htm ]