NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
remitenda
Neprodaná část nákladu vydání neperiodické či periodické publikace vrácená prodejcem zpět distributorovi nebo vydavateli.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:154]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002689.htm ]