NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sebrané spisy
Všechna díla jednoho autora, popř. dvou spolupracujících autorů, včetně děl, která nebyla dříve publikována, vydaná v jednom svazku nebo jako vícesvazkové dílo ve stejné vazbě, obvykle se souborným názvem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:96]
[HARRODS-2000:162]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002691.htm ]