NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
separát
Výtisk článku nebo stati publikovaného dříve v časopisu, resp. ve sborníku, přetištěné speciálně pro potřeby autora. Separát má zachováno číslování vydání (zdrojového dokumentu), z něhož byl převzat; může, ale nemusí být opatřen titulní stránkou.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:91]
[HARRODS-2000:662]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002692.htm ]