NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
SICI
Serial Item and Contribution Identifier
Jednoznačný identifikátor určený pro tištěné a elektronické seriály, který je definován v americké normě ANSI/NISO Z39.56 revidované v roce 1996. Používá se hlavně pro označování článků publikovaných v časopisech a částí ze sborníků. Je založen na standardu ISSN. Identifikuje analytické části seriálů bez ohledu na nosič (papír, mikrofiš, elektronický nosič).
[HARRODS-2000:672]
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002693.htm ]