NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
signální výtisk
První výtisk tištěného dokumentu, který přichází do redakce nakladatelství z tiskárny k nahlédnutí a kontrole těsně před vlastním vydáním (veřejným šířením) díla.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:205]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002694.htm ]