NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sloupcová korektura
První korektura vytištěné sazby prováděná na obtahu sloupcové sazby, ještě nezalomené do stránek. Provádí ji korektor v tiskárně a je označována též jako domácí korektura. Vyznačují se vlastní chyby sazeče, např. typografické chyby.
[WIJNEKUS-1967:163]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002695.htm ]