NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soutisková značka
krycí značka
Značka v podobě jemného křížku na tiskové formě, která umožňuje přesné krytí souhlasných tiskových prvků obrazu při kopírování, maskování a montáži. Ve vícebarevném tisku slouží k přesnému soutisku barev, v ostatních případech se používá při řezání archů, vystředění desky aj.
[WIJNEKUS-1967:154]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002697.htm ]