NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stránková korektura
Oprava tiskových chyb v obtahu sazby zalomené do stránek. Obtah pro stránkovou korekturu se provádí po provedení korektur ze sloupcové sazby; opravená sazba se rozdělí do stránek, vloží se čísla stránek a obtah stránek se posílá ke korektuře autorovi.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[HARRODS-2000:594-5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002698.htm ]