NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiráž
Soupis bibliografických, vydavatelských a technických údajů o tiskovině, který je vytištěn v této tiskovině - v periodických publikacích na různých místech, v knihách obvykle na konci nebo též na začátku (rub titulního listu). Údaje, které má vydavatel tiskoviny v tiráži uvádět, bývají stanoveny právními předpisy.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:190-191]
[ČSN ISO 5127-3A]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002700.htm ]