NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskařská korektura
První korektura obtahů sazby, kterou provádí korektor v tiskárně. První obtah obsahuje sazbu ve sloupcích (sloupcová korektura) a má téměř definitivní podobu obsahovou i typografickou. Vyznačené chyby opravuje sazeč a opravená sazba se předává k přípravě stránkové korektury pro autora.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:58]
[HARRODS-2000:595]
[WIJNEKUS-1967:254]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002701.htm ]