NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskařské údaje
Údaje o místě tisku, jménu tiskaře nebo názvu tiskárny a roku tisku. Podle aktuálních pravidel popisu jsou tyto údaje označovány termíny výroba, výrobce a vztahují se tak nejen k tištěným, ale i dalším druhům dokumentů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:108]
[UNIMARC MANUÁL-1996:210]
[ČSN ISO 5127-3A:3.2.3.4-01]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002702.htm ]