NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisková jednotka
1. Každý samostatný tiskařský výrobek bez ohledu na jeho obsah a rozsah, např. kniha, číslo časopisu, svazek vícesvazkového díla. - 2. Tiskové ústrojí v tiskovém stroji. Tiskový stroj může mít jednu nebo více tiskových jednotek.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:40]
[WIJNEKUS-1967:252]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002703.htm ]