NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typografická úprava
Charakter a vzhled tiskoviny, výtvarné i technické uspořádání podle platných norem: stanovení rozměru, tiskové plochy, rozměrů a umístění obrázků, velikosti a druhu písma a jeho uspořádání, barvy tisku aj.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:109]
[WIJNEKUS-1967:330]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002704.htm ]