NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úvodník
redakční článek
Článek umístěný na čelném místě tištěného nebo elektronického periodika, v němž se autor v souladu s názorem redakce, popř. vydavatele, vyjadřuje k aktuálním problémům.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:196-198]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:109]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002705.htm ]