NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redakční úvodník
editorial
Článek umístěný na čelném místě tištěného nebo elektronického periodika napsaný v ich formě, v němž se redakce (zpravidla zastoupená šéfredaktorem) vyjadřuje k obsahu daného čísla.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:196-198]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002706.htm ]