NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
volný výtisk
bezplatný výtisk
Výtisk knihy (nebo jiného druhu dokumentu), který jeho vydavatel zasílá bezplatně předem určeným příjemcům (např. autorský výtisk určený pro autora daného díla, recenzní výtisk určený pro odborné redaktory za účelem recenzování daného díla v tisku, povinný výtisk určený knihovnám apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002708.htm ]