NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výbor z díla
vybrané spisy
Výběr z prací autora nebo autorů, vydaný jako samostatné dílo.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:96-111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002709.htm ]