NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vydání
Zveřejnění neperiodické či periodické publikace (např. tiskem) jejím vydavatelem nebo několika vydavateli (koedice). Jednu publikaci může vydavatel vydat opakovaně, ať už ve stejné formální a obsahové podobě (nezměněné vydání, dotisk, druhé vydání), nebo se změněným obsahem (aktualizované vydání, doplněné vydání, přepracované vydání).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:201-202]
[ČSN ISO 5127-3A:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002710.htm ]