NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vydavatelská činnost
nakladatelská činnost
Hlavní náplň vydavatelství, resp. nakladatelství spočívající ve v produkci neperiodických či periodických publikací (např. tiskem), určených k veřejnému či neveřejnému šíření.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:201-203]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002711.htm ]