NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vydavatelská úprava dokumentů
Jednotné formální uspořádání publikací zejména pokud jde o skladbu, uspořádání a umístění důležitých údajů o publikaci, které usnadňuje využívání publikace ve sféře čtenářské, knihovnické, bibliografické, distribuční atd. Vydavatelská úprava je účelné a jednotné uvádění jednotlivých údajů o názvu, obsahu, rozsahu, výrobě publikace aj., uváděných např. na titulní straně, v tiráži, na přebalu, na vazbě, na obálce brožury apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:109]
[ČSN 01 0199:čl.1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002712.htm ]