NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vydavatelství
vydavatel
Fyzická či právnická osoba odpovědná za přípravu neperiodické či periodické publikace k vydání a oprávněná k vydání této publikace (tj. její zveřejnění tiskem).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:201-203]
[ČSN ISO 5127-3A:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002713.htm ]