NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výše nákladu
Počet výtisků jednoho vydání neperiodické či periodické publikace vytištěných najednou.
[ČSN ISO 5127-3A:14]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002714.htm ]