NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výtisk
Samostatný exemplář tištěné knihy, který tvoří jednotku nákladu dané tiskoviny.
[HARRODS-2000:185]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002715.htm ]