NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvláštní vydání
Mimořádné vydání periodika (obvykle novin) z důvodu nových událostí, které nebyly známy do uzávěrky posledního čísla periodika a je třeba o nich čtenáře urychleně informovat. Zvláštní vydání se připravuje obvykle v menším rozsahu a nákladu.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:202]
[HARRODS-2000:686]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002719.htm ]