NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorské dílo
Dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, a které je trvale nebo dočasně vyjádřené v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Dílem je zejména dílo slovesné, grafické, hudební, choreografické, fotografické, audiovizuální, architektonické nebo počítačový program). Autorským dílem není námět, pouhý údaj sám o sobě, denní zpráva, objev, vědecká teorie, statistický graf aj.
[AZ-2000:§2]
[ISO 5127-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002721.htm ]