NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský dohled
Jedno z osobnostních práv autora spočívající v právu na dohled nad užíváním díla, který zaručuje, aby dílo nebylo užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu.
[AZ-2000:§11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002723.htm ]