NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorství
Vztah autora a díla. Autorem díla je fyzická osoba, která svou vlastní tvůrčí činností dílo vytvořila. Pokud dílo vzniklo společnou tvůrčí činností více autorů jako dílo jediné, přísluší autorství všem takovým osobám (spoluautorům). Autorem díla není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy anebo kdo dal ke vzniku díla podnět.
[DŮVODOVÁ ZPRÁVA AZ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002725.htm ]