NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bezúplatná zákonná licence
Zákonem stanovená výjimka nahrazující svolení autora k užití díla a nepřiznávající autorovi za tento způsob užití díla žádnou odměnu (nejde o licenci ve smyslu smlouvy). Jedná se např. o citace, půjčování originálů či rozmnoženin vydaných děl (s výjimkou počítačových programů a zvukového či zvukově obrazového záznamu), zpravodajskou licenci, katalogovou licenci, užití díla při občanských či náboženských obřadech, při školních představeních a pro archivní a konzervační účely apod.
[AZ-2000:§31]
[SMĚRNICE EC-2001:275]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002726.htm ]