NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
copyrightová doložka
výhrada autorského práva, copyright, údaj o copyrightu, značka copyrightu
Označení zajišťující ochranu autorských práv k autorskému dílu, uvedené v publikovaných dílech znakem © následovaným jménem autora a rokem prvního vydání dokumentu.
[HARRODS-2000:186]
[MERTA-1994:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002728.htm ]