NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílo na objednávku
Dílo vytvořené výhradně k účelům deklarovaným ve smlouvě o dílo. Nad tento rámec jej může objednavatel užít pouze po uzavření licenční smlouvy. Není-li sjednáno jinak, může autor takové dílo užít nebo poskytnout licenci třetí osobě, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednavatele.
[AZ-2000:§61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002729.htm ]