NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dočasná kopie
dočasná rozmnoženina
Elektronická kopie díla vytvořená pro usnadnění jeho využití nebo pro účely přenosu. Vytvoření dočasné kopie je bezúplatnou zákonnou licencí.
[AZ-2000:§37]
[ČSN-ISO 2146]
[HYNEK-2000:378]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002730.htm ]