NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogová licence
Bezúplatná zákonná licence ve prospěch organizátora výstavy při zařazení díla do katalogu výstavy, veletrhu apod. Svolení autora není třeba ani k rozmnožování a rozšiřování katalogu, v katalogu je však třeba uvést jméno autora, název díla a pramen.
[AZ-2000:§32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002733.htm ]