NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolektivní dílo
Dílo vzniklé spoluprací více autorů z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby, pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost. Jednotlivé příspěvky nejsou schopny samostatného užití. Kolektivním dílem není audiovizuální dílo.
[AZ-2000:§59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002734.htm ]