NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolektivní smlouva
Zpravidla licenční smlouva, popř. smlouva o stanovení způsobu placení odměn stanovených autorským zákonem, kterou kolektivní správce uzavírá s právnickou osobou sdružující uživatele předmětných chráněných děl s tím, že práva a povinnosti vznikají jednotlivým sdruženým uživatelům přímo z této smlouvy. Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně.
[AZ-2000:§101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002735.htm ]