NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kopie pro osobní potřebu
volné užití díla
Forma bezúplatné zákonné licence, kdy je záznam, rozmnoženina nebo napodobenina díla zhotovena výhradně pro vlastní potřebu uživatele; nevztahuje se na počítačové programy, elektronické databáze a rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou. Provozovatel kopírovacího zařízení je však povinen zaplatit autorovi náhradní odměnu za zhotovení kopie; toto právo na odměnu je povinně kolektivně spravovaným právem.
[TELEC-2000B:185-9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002738.htm ]