NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
licenční smlouva
licence, licenční dohoda, nevýhradní licence, podmínky užití, povolení k užití, úplatné nabytí licence
Smlouva, kterou nositel práva - poskytovatel licence - poskytuje nabyvateli licence oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), tedy právo užívat nebo nakládat s autorským dílem v rozsahu a podle podmínek smlouvy, a nabyvatel licence se zavazuje poskytnout nositeli práva odměnu. Licence je poskytována jako výhradní nebo nevýhradní, k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, s právem poskytnout oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence) nebo bez tohoto práva. Licenční smlouva musí obsahovat ujednání o výši odměny, případně ujednání o bezúplatnosti licence.
[BOHÁČEK-2001A:252-4]
[TELEC-2000A:167]
[TELEC-2001:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002739.htm ]