NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nabyvatel licence
Osoba uzavírající licenční smlouvu s autorem o získání oprávnění dílo užít.
[AZ-2000:§46-48.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002740.htm ]