NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nositel autorských práv
držitel autorských práv, majitel autorských práv
Osoba, která je původním nositelem autorského práva (např. autor) nebo která je ze zákona či smlouvy oprávněna k výkonu autorského práva (např. kolektivní správce autorských práv).
[TUULA-2001:240]
[CELBOVÁL-2001:93]
[AZ-2000:§95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002741.htm ]