NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odměna za užití autorského díla
1. Odměna nositele práva za poskytnutí oprávnění k užití díla licenční smlouvou. - 2. Odměna za užití chráněného předmětu v případech úplatné zákonné licence, kdy je souhlas k užití obsažen přímo v zákoně, ale nositel práva má právo na odměnu (např. vysílání zvukových záznamů vydaných k obchodním účelům). - 3. Tzv. náhradní odměna v případech některých bezúplatných zákonných licencí, kdy je náhradní odměnu povinna poskytovat nositeli práva jiná osoba než uživatel (např. při pořizování rozmnoženin na objednávku za úplatu - náhradní odměnu je povinen platit poskytovatel rozmnožovacích služeb).
[BOHÁČEK-2001A:252-254.]
[TELEC-2001:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002742.htm ]