NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poskytovatel licence
Autor nebo obecně nositel práv, který smluvně poskytne právo užít své autorské dílo a vymezí podmínky užití.
[AZ-2000:§46-48.]
[PROŠEK-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002743.htm ]