NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozšiřování díla
Zpřístupňování díla prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k rozmnoženině nebo originálu díla.
[AZ-2000:§14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002745.htm ]