NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sdělování díla
nehmotná podoba díla
Způsob užití díla v nehmotné podobě, a to živě nebo ze záznamu, bezdrátově nebo po drátě (např. zpřístupňováním v místě a čase dle individuální volby, živým provozováním, provozováním ze záznamu, vysíláním rozhlasem nebo televizí apod.).
[AZ-2000:§18]
[ČSN ISO 690-2-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002746.htm ]