NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
shrink-wrap licence
Speciální forma licenční smlouvy, která je udělena protržením průsvitného obalu, do něhož je zalit programový produkt. Protržením obalu se má za to, že uživatel projevil vůli řídit se přiloženými licenčními podmínkami.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002747.htm ]