NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
souborné dílo
Soubor nezávislých děl nebo prvků, který je způsobem výběru či uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (např. sborník, časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava, databáze apod.). V souborném díle je chráněn způsob výběru nebo struktura (např. výběr hesel v encyklopedii či tematické uspořádání prvků). Autorem je fyzická osoba, která tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala prvky souborného díla.
[AZ-2000:§2]
[ČSN ISO 5127-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002748.htm ]