NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soutěžní dílo
Dílo vytvořené autorem soutěžícím ve veřejné soutěži.
[AZ-2000:§61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002749.htm ]